PN-EN ISO 19650-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 1: Koncepcje i zasady

Zakres

Niniejszy dokument przedstawia wstępną ideę i zasady zarządzania informacjami odpowiadającymi stadium dojrzałości określanym jako „modelowanie informacji o budynku (BIM) zgodnie z ISO 19650”.
Niniejszy dokument zawiera zalecenia dotyczące zarządzania informacjami, w tym ich wymianę, nagrywanie, przygotowywanie różnych wersji dla wszystkich podmiotów.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do całego cyklu życia w, w tym planowania strategicznego budowanych obiektów, opracowywania ich projektów wstępnych i wykonawczych, wznoszenia, codziennej eksploatacji, konserwacji, renowacji, naprawy i wyburzenia.
Niniejszy dokument można dostosować do zasobów lub projektów o dowolnej skali i złożoności, aby nie ograniczać elastyczności i wszechstronności charakteryzujących szeroki zakres możliwości rynku budowlanego oraz w celu uwzględnienia pokrycia kosztów wdrożenia tego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 19650-1:2019-02/Ap1:2023-01E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 19650-1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 1: Koncepcje i zasady
Data publikacji 01-02-2019
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 19650-1:2018 [IDT], ISO 19650-1:2018 [IDT]
ICS 91.010.01, 35.240.67
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 19650-1:2019-02/Ap1:2023-01E