PN-EN IEC 62941:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Moduły fotowoltaiczne (PV) dla zastosowań naziemnych -- System kontroli jakości dla procesu produkcji modułów PV

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie w firmach zajmujących się produkcją modułów fotowoltaicznych (PV) certyfikowanych zgodnie z serią norm IEC 61215 w celu uzyskania kwalifikacji projektowej i aprobaty typu oraz normą IEC 61730 w zakresie kwalifikacji bezpieczeństwa oraz zatwierdzenia typu. Kwalifikacja projektu oraz aprobata typu modułów fotowoltaicznych zależą od odpowiednich metod projektowania produktu i procesu produkcji, a także odpowiedniej kontroli materiałów i procesów wykorzystywanych przy wytwarzania produktu. Niniejszy dokument przedstawia najlepsze praktyki dotyczące projektowania produktu, procesów produkcyjnych oraz wyboru i kontroli materiałów używanych do produkcji modułów fotowoltaicznych, spełniające wymagania serii IEC 61215, IEC 61730 lub IEC 62108. Normy te stanowią również podstawę dla kryteriów audytu fabrycznego takich obiektów przeprowadzanych przez różne instytucje certyfikujące i audytowe.

Celem niniejszego dokumentu jest określenie ram mających na celu zwiększenie niezawodności działania certyfikowanych modułów fotowoltaicznych. Wymagania przedstawione w dokumencie określono przy założeniu, że system zarządzania jakością u producenta spełnia już wymagania ISO 9001 lub równoważnego systemu zarządzania jakością. Dzięki utrzymaniu systemu produkcji zgodnego z niniejszą normą oczekuje się, że moduły PV zachowają swoją wydajność zgodnie z sekwencjami testowymi norm serii IEC 61215, IEC 62108 lub IEC 61730.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich modułów fotowoltaicznych PV niezależnie od projektu i technologii, tj. modułów płaskich, modułów dla koncentratorów fotowoltaicznych (CPV). Kontrola jakości dla CPV i produkcji niekonwencjonalnych modułów płaskich będzie się nieco różniła niż ma to miejsce w przypadku bardziej konwencjonalnych typów; niniejszy dokument nie uwzględnia tych różnic.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62941:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Moduły fotowoltaiczne (PV) dla zastosowań naziemnych -- System kontroli jakości dla procesu produkcji modułów PV
Data publikacji 18-09-2020
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62941:2020 [IDT], IEC 62941:2019 [IDT]
ICS 27.160