PN-EN 12416-1:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12416-1+A2:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia proszkowe -- Część 1: Wymagania i metody badań podzespołów

Zakres

Określono wymagania i metody badań dotyczące materiałów, konstrukcji i wykonania podzespołów przeznaczonych do zastosowania w urządzeniach gaśniczych proszkowych. Podzespoły obejmują: zasobniki proszku, zespoły zbiornika gazu napędowego, zawory redukcyjne i manometry, urządzenia wyzwalające, główne zawory odcinające i zawory kierunkowe oraz dysze. Podano 23 terminy i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12416-1:2005 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia proszkowe -- Część 1: Wymagania i metody badań podzespołów
Data publikacji 21-09-2005
Data wycofania 22-10-2007
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12416-1:2001 [IDT], EN 12416-1:2001/A1:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12416-1:2002 - wersja angielska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 12416-1+A2:2007 - wersja angielska