PN-EN IEC 62688:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Moduły i osprzęt koncentratorów fotowoltaicznych (CPV) -- Ocena bezpieczeństwa

Zakres

Niniejszy dokument określa podstawowe wymagania dotyczące konstrukcji oraz badań dla modułów oraz osprzętu koncentratorów fotowoltaicznych (CPV) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie ich użytkowania, zarówno od strony elektrycznej jak i mechanicznej w ciągu całego spodziewanego okresu ich eksploatacji. Określono właściwe procedury mające na celu zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym, ryzykiem pożaru, czy też zranieniem w efekcie narażeń mechanicznych bądź środowiskowych.

Dokument ten ma na celu zdefiniowanie podstawowych wymagań dla różnych grup zastosowań modułów oraz osprzętu koncentratorów fotowoltaicznych, ale nie można przyjąć, że obejmuje on wszelkie przepisy krajowe bądź regionalne.

Niniejszy dokument opracowany został w ten sposób, że opisana w nim sekwencja testów może zostać połączona z testami opisanymi w IEC 62108 tak, że jeden zestaw próbek może zostać wykorzystany zarówno w celu określenia parametrów związanych z bezpieczeństwem jak i parametrów jakościowych modułu i osprzętu CPV.

Moduły CPV skonstruowane jako moduły płaskie i przewidziane do pracy przy współczynniku geometrycznym koncentracji światła 3X i mniejszym, podlegają ocenie stosownie do wymagań IEC 61730-1 i IEC 61730-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62688:2018-04 - wersja angielska
Tytuł Moduły i osprzęt koncentratorów fotowoltaicznych (CPV) -- Ocena bezpieczeństwa
Data publikacji 17-04-2018
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62688:2018 [IDT], IEC 62688:2017 [IDT]
ICS 27.160