PN-EN ISO 19650-3:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 3: Faza użytkowania aktywów

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące zarządzania informacjami, w formie procesu zarządzania, w kontekście fazy operacyjnej zasobów i wymiany informacji w tym zakresie, z wykorzystaniem modelowania informacji o budynku. Niniejszy dokument może być stosowany do wszystkich rodzajów zasobów oraz przez organizacje wszystkich typów i rozmiarów zaangażowane w fazę operacyjną zasobów. Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie można spełnić poprzez bezpośrednie działania prowadzone przez daną organizację lub można je przekazać innej stronie.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 19650-3:2021-02/Ap1:2023-01E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 19650-3:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 3: Faza użytkowania aktywów
Data publikacji 04-02-2021
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza EN ISO 19650-3:2020 [IDT], ISO 19650-3:2020 [IDT]
ICS 35.240.67
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 19650-3:2021-02/Ap1:2023-01E