PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja angielska

Bez VAT: 178,20  PLN Z VAT: 219,19  PLN
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Zakres

Eurokod 6 stosuje się przy projektowaniu niezbrojonych, zbrojonych, sprężonych i skrępowanych konstrukcji murowych budynków i obiektów budowlanych lub ich części. Eurokod 6 odnosi się wyłącznie do wymagań dotyczących nośności, użytkowania i trwałości konstrukcji. Inne wymagania, np. dotyczące izolacyjności termicznej lub akustycznej, nie są w nim wzięte pod uwagę. Wykonawstwo uwzględnia się tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia wymagań dotyczących jakości materiałów i wyrobów przewidywanych do zastosowania oraz jakości wykonania robót na budowie, wymaganej z uwagi na założenia przyjęte w projekcie konstrukcji. Eurokod 6 nie dotyczy wymagań szczegółowych odnoszących się do projektowania z uwagi na wpływy sejsmiczne. Ustalenia w tym względzie zawiera Eurokod 8, który uzupełnia wymagania Eurokodu 6. Wartości liczbowych oddziaływań na budynki i obiekty inżynierskie, uwzględnianych przy projektowaniu nie podaje się w Eurokodzie 6; zawiera je Eurokod 1. Zakres Części 1-1 Eurokodu 6 W Części 1-1 Eurokodu 6 podane zostały podstawy projektowania konstrukcji murowych budynków i obiektów inżynierskich i dotyczą one murów niezbrojonych oraz zbrojonych, gdy zbrojenie jest dodane w celu zwiększenia odkształcalości, wytrzymałości lub poprawienia cech użytkowych muru. Podane zostały zasady projektowania sprężonych i skrępowanych konstrukcji murowych, bez podania jednakże reguł ich stosowania. Ta część Eurokodu 6 nie dotyczy konstrukcji murowych o przekroju poprzecznym mniejszym niż 0,04 m2. Dla konstrukcji nie w pełni objętych ustaleniami normy, dotyczących nowych zastosowań materiałów powszechnie stosowanych, nowych materiałów, a także kiedy uwzględniać trzeba inne niż zwykle występujące oddziaływania, można stosować się do zasad i reguł postępowania podanych w niniejszym Eurokodzie, z tym jednak, że ustalenia te mogą wymagać uzupełnień. W Części 1-1 Eurokodu 6 podane zostały szczegółowe reguły, które mogą być głównie stosowane w odniesieniu do zwykłych budynków.

* wymagane pola

Bez VAT: 178,20  PLN Z VAT: 219,19  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09E
View FilePN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2013-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
Data publikacji 31-05-2013
Liczba stron 126
Grupa cenowa XB
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 252, Projektowania Konstrukcji Murowych
Wprowadza EN 1996-1-1:2005+A1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1996-1-1:2010 - wersja polska, PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 - wersja polska, PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 - wersja polska
ICS 91.010.30, 91.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03P, PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10E, PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09E, PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2013-11E