PN-EN 845-1:2013-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 845-1+A1:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące kotew, listew kotwiących, wieszaków i wsporników do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz do łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub budowli, wliczając w to ściany, stropy, belki i słupy. Gdy łączniki lub klamry są częścią elementów uzupełniających, wymagania dotyczące właściwości użytkowych stosuje się w odniesieniu do całago wyrobu. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy: a) łączników i klamer innych niż części wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów; b) ściennych wieszaków kątowych, c) marek stalowych do łączenia z istniejącą ścianą, d) wyrobów wykonywanych z innych materiałów niż: 1) austenitycznej stali nierdzewnej (stopu molibdenowo-chromowo-niklowego lub stopu chromoniklowego); 2) austenitycznej ferrytycznej stali nierdzewnej, 3) ferrytycznej stali nierdzewnej, 4) miedzi, 5) brązu fosforowego, 6) brązu aluminiowego, 7) stali cynkowanej z powłoką organiczną lub bez niej, 8) polipropylenu, 9) poliamidu (tylko do zatyczek ekspansywnych). UWAGA Właściwości użytkowe odporności na ogień podanych wyrobów nie mogą być oceniane niezależnie od elementu murowego, którego są częścią składową i dlatego nie wchodzą w zakres niniejszej części niniejszej Normy Europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 845-1:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów -- Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki
Data publikacji 14-11-2013
Data wycofania 04-10-2016
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 845-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 845-1+A1:2008 - wersja polska
ICS 91.060.10, 91.080.30
Zastąpiona przez PN-EN 845-1+A1:2016-10 - wersja angielska