PN-EN 15651-1:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków i przejściach dla pieszych -- Część 1: Kity do elementów fasad

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono definicje i wymagania dla kitów niestrukturajnych przeznaczonych do uszczelniania złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych.
UWAGA Postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych - AVCP (to jest: określanie typu wyrobu i Zakładowa Kontrola Jakości) i oznakowanie tych wyrobów podano w EN 15651-5.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do kitów niestrukturalnych konfekcjonowanych w jakiejkolwiek innej postaci niż pasty, przeznaczonych do stosowania w ścianach wewnętrznych lub działowych i ani do mas uszczelniających na bazie oleju.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15651-1:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Kity niestrukturalne stosowane w złączach budynków i przejściach dla pieszych -- Część 1: Kity do elementów fasad
Data publikacji 17-03-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 15651-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15651-1:2013-03 - wersja angielska
ICS 91.100.50