PN-Z-04235-2:1994 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości boru i jego związków -- Oznaczanie tlenku borowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym

Zakres

Metoda polega na reakcji tlenku borowego zatrzymanego na sączku membranowym z azometyną H. W wyniku tej reakcji powstaje żółtozielony kompleks, który jest podstawą oznaczania spektrofotometrycznego. Oznaczalność metody wynosi 0,625 mg w 1 m sześciennym powietrza. Metody tej nie należy stosować w przypadku obecności innych związków boru oraz związków cyny

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04235-2:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości boru i jego związków -- Oznaczanie tlenku borowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30