PN-EN ISO 17100:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Usługi tłumaczeniowe -- Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania w stosunku do kluczowych procesów, zasobów i innych czynności, które muszą być wzięte pod uwagę przez dostawców świadczących wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe zgodnie ze stosownymi specyfikacjami.
Zastosowanie niniejszej Normy Międzynarodowej również umożliwia dostawcy usług tłumaczeniowych (TSP) wykazanie zgodności wyspecyfikowanych usług tłumaczeniowych z wymaganiami Normy oraz pozwala wykazać jego zdolność, na podstawie stosowanych procesów i dostępnych zasobów, do świadczenia usług tłumaczeniowych spełniających oczekiwania klienta, oraz zgodnych z innymi stosownymi specyfikacjami.
Inne stosowne specyfikacje mogą odnosić się do wytycznych przekazanych przez klienta, wewnętrznych procedur dostawcy usług tłumaczeniowych (TSP), wszelkich istotnych kodeksów branżowych, najlepszych praktyk lub przepisów prawa.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje swoim zakresem usług z zastosowaniem automatycznie generowanego przez systemy tłumaczenia maszynowego, nawet jeżeli zostało ono przeredagowane przez człowieka.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do usług tłumaczenia ustnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17100:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Usługi tłumaczeniowe -- Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych
Data publikacji 30-06-2015
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 256, Języka, Tłumaczeń i Terminologii
Wprowadza EN ISO 17100:2015 [IDT], ISO 17100:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15038:2006 - wersja polska
ICS 03.080.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 17100:2015-06/A1:2018-02E