PN-EN IEC 60079-15:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą rodzaju zabezpieczenia „n”

Zakres

W niniejszej części IEC 60079 opisano wymagania dotyczące budowy, badań i znakowania urządzeń elektrycznych Grupy II z ochroną typu „n”, które obejmują: urządzenia uszczelnione „nC”, urządzenia uszczelnione hermetycznie „nC”, elementy nieinicjujące zapłonu „nC” oraz obudowy o utrudnionym oddychaniu „nR” przeznaczone do stosowania w gazowych atmosferach wybuchowych.
Niniejszą normę stosuje się do urządzeń, których wejściowe napięcie znamionowe nie przekracza 15 kV wartości prądu stałego lub 15 kV wartości skutecznej prądu przemiennego; także w przypadku wyrobów Ex, w których napięcie robocze przekracza 15 kV, np. zapłonników lamp HID.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60079-15:2019-06/Ap1:2022-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN IEC 60079-15:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą rodzaju zabezpieczenia „n”
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN IEC 60079-15:2019 [IDT], IEC 60079-15:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-15:2010 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60079-15:2019-06/Ap1:2022-08E