PN-EN 60079-7:2016-02 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 określa wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji, badania oraz znakowania urządzeń elektrycznych oraz komponentów Ex o rodzaju zabezpieczenia budowa wzmocniona „e”, przeznaczonych do użytku w gazowych atmosferach wybuchowych.
Urządzenia elektryczne oraz komponenty Ex o rodzaju zabezpieczenia budowa wzmocniona „e” mają także:
a) poziom zabezpieczenia „eb” (EPL „Mb” lub „Gb”); lub
b) poziom zabezpieczenia „ec” (EPL „Gc”)
Poziom zabezpieczenia „eb” odnosi się do urządzeń lub komponentów Ex, w tym ich połączeń, elementów przewodzących, uzwojeń, źródeł światła i baterii, ale nie półprzewodników ani kondensatorów elektrolitycznych.
Poziom zabezpieczenia „ec” dotyczy urządzeń lub komponentów Ex, w tym ich połączeń, przewodów, uzwojeń, źródeł światła i baterii; dotyczy również półprzewodników i kondensatorów elektrolitycznych.
Wymagania niniejszej normy dotyczą obu poziomów zabezpieczenia, chyba że ustalono inaczej.
W przypadku poziomu zabezpieczenia „eb” niniejsza norma dotyczy urządzeń elektrycznych, w których napięcie znamionowe nie przekracza 11 kV wartości skutecznej napięcia przemiennego lub napięcia stałego.
W przypadku poziomu zabezpieczenia „ec”, niniejsza norma dotyczy urządzeń elektrycznych, w których napięcie znamionowe nie przekracza 15 kV wartości skutecznej napięcia przemiennego lub napięcia stałego.
Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje wymagania ogólne zawarte w IEC 60079-0. W przypadku gdy wymagania niniejszej normy są sprzeczne z wymaganiami IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-7:2016-02 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”
Data publikacji 16-01-2018
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-7:2015 [IDT], IEC 60079-7:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-7:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20