PN-EN 10289:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10289:2005 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie -- Powłoki zewnętrzne z żywicy epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej nanoszone w stanie ciekłym

Zakres

Określono wymagania i metody badań dotyczące zewnętrznych powłok z żywicy epoksydowej (EP) lub żywicy epoksydowej modyfikowanej (EP-MOD) nanoszonych w stanie ciekłym na stalowe rury i łączniki na rurociągi w celu ochrony przed korozją

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10289:2003 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie -- Powłoki zewnętrzne z żywicy epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej nanoszone w stanie ciekłym
Data publikacji 15-06-2003
Data wycofania 05-07-2005
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10289:2002 [IDT]
ICS 25.220.60, 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10289:2005 - wersja polska