PN-EN IEC 60079-0:2018-09 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 określa wymagania ogólne dotyczące konstrukcji, badań i znakowania urządzeń Ex oraz komponentów Ex przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych.
Normalnymi warunkami atmosferycznymi (dotyczącymi właściwości wybuchowych atmosfer), w jakich można przyjąć, że urządzenia Ex będą eksploatowane, są:
• temperatura od –20 °C do +60 °C;
• ciśnienie od 80 kPa (0,8 bar) do 110 kPa (1,1 bar); oraz
• powietrze o normalnej zawartość tlenu, zazwyczaj 21 % wyrażona ułamkiem objętościowym.
Niniejsza część IEC 60079 i pozostałe normy, uzupełniające niniejszą normę, określają wymagania dotyczące dodatkowych badań urządzeń Ex przewidzianych do eksploatacji w temperaturze spoza zakresu normalnej temperatury, lecz ponadto dodatkowa rozwaga i dodatkowe badania mogą być wymagane w przypadku urządzeń Ex przewidzianych do eksploatacji, gdy ciśnienie lub zawartość tlenu są poza zakresem normalnego ciśnienia i normalnej zawartości tlenu. Te dodatkowe badania mogą być szczególnie istotne dla rodzajów zabezpieczeń, które polegają na gaszeniu płomienia, jak osłona ognioszczelna „d” (IEC 60079-1) lub ograniczeniu energii, iskrobezpieczeństwo „i” (IEC 60079-11).
IEC 60079 nie określa wymagań odnoszących się do bezpieczeństwa w innym zakresie niż jest to związane bezpośrednio z zagrożeniem wybuchem.
Norma ta nie dotyczy takich źródeł zapłonu jak sprężanie adiabatyczne, fale uderzeniowe, egzotermiczna reakcja chemiczna, samozapłon pyłu, nieosłonięty płomień i gorące gazy/ciecze.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60079-0:2018-09 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania
Data publikacji 09-02-2021
Liczba stron 146
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN IEC 60079-0:2018 [IDT], IEC 60079-0:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-0:2013-03 - wersja polska, PN-EN 60079-0:2013-03 - wersja angielska, PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 - wersja polska, PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 - wersja angielska
ICS 29.260.20