PN-EN 60079-31:2014-10 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy "t"

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 ma zastosowanie do urządzeń elektrycznych zabezpieczonych za pomocą obudowy i ograniczenia temperatury powierzchni przeznaczonych do stosowania w pyłowych atmosferach wybuchowych. Określa wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji i badań urządzeń elektrycznych i komponentów Ex. Niniejsza norma uzupełnia i zmienia wymagania ogólne normy IEC 60079-0. W przypadku, gdy wymagania niniejszej normy są sprzeczne z wymaganiami normy IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo. Niniejsza norma nie ma zastosowania do pyłów materiałów wybuchowych, które do spalania nie wymagają tlenu z atmosfery, ani do substancji samozapalnych. Niniejsza norma nie ma zastosowania do urządzeń elektrycznych lub komponentów Ex przeznaczonych do stosowania w podziemnych częściach zakładów górniczych, jak również w tych częściach instalacji powierzchniowych zakładów górniczych, które są zagrożone przez gaz kopalniany i/lub pył palny. Niniejsza norma nie bierze pod uwagę zagrożeń spowodowanych emisją palnych lub toksycznych gazów z pyłu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-31:2014-10 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy "t"
Data publikacji 15-12-2016
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-31:2014 [IDT], IEC 60079-31:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-31:2011 - wersja polska
ICS 29.260.20