PN-ISO 7251:2006 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

Zakres

Podano ogólne zasady wykrywania i oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli w żywności i paszach oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywności. Opisano metodę, która polega na oznaczeniu liczby drobnoustrojów w płynnych pożywkach, po inkubacji w temperaturze 37 stopni C przez 24 h do 48 h i następnie po inkubacji w temperaturze 44 stopni C przez 24 h do 48 h. Podano metodę wykrywania, metodę obliczania najbardziej prawdopodobnej liczby Escherichia coli, pobieranie próbek, sposób przedstawiania wyników, sprawozdanie z badań. W załączniku A (normatywnym) podano tablicę do obliczania najbardziej prawdopodobnej liczby przy użyciu pięciu probówek

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7251:2006 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
Data publikacji 24-08-2006
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 7251:2005 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 7251:2002 - wersja polska, PN-A-86034-09:1993 - wersja polska
ICS 07.100.30