PN-ISO 7251:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 7251:2006 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mikrobiologia -- Ogólne zasady oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

Zakres

Opisano ogólne zasady oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli w żywności i paszach. Podano metodę, która polega na oznaczeniu liczby drobnoustrojów w płynnych pożywkach, po inkubacji w temperaturze 35 stopni C lub 37 stopni C przez 24 h do 48 h i następnie po inkubacji w temperaturze 45 stopni C przez 24 h do 48 h. Określono sposób obliczania najbardziej prawdopodobnej liczby Escherichia coli za pomocą tablicy zamieszczonej w załączniku A (normatywnym), na podstawie liczby probówek wykazujących obecność gazu w selektywnej pożywce i wytwarzaniu indolu w wodzie tryptonowej

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7251:2002 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia -- Ogólne zasady oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
Data publikacji 12-08-2002
Data wycofania 24-08-2006
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 7251:1993 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-ISO 7251:2006 - wersja polska