PN-A-86034-01:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Zakres normy i postanowienia ogólne

Zakres

Podano wykaz arkuszy norm dotyczących badań. Wykaz obejmuje 14 arkuszy, które są stosowane do oznaczania liczby i obecności: drobnoustrojów termofilnych, psychrotrofowych, pleśni i drożdży, bakterii z grupy coli, escherichia coli, enterokoków, salmonella, staphylococcus aureus, bacillus cereus i przetrwalników bakterii tlenowych. Określono także czystość odczynników używanych w badaniach mikrobiologicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86034-01:1993 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Zakres normy i postanowienia ogólne
Data publikacji 25-03-1993
Data wycofania 01-09-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
ICS 07.100.30