PN-A-86061:1983 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86061:2002 - wersja polska, PN-A-86041:1986 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Napoje mleczne fermentowane

Zakres

Przedmiotem normy są następujące napoje: jogurt, mleko ukwaszone, maślanka, kefir. Napoje te dzieli się w zależności od zawartości tłuszczu, a w przypadku jogurtu i mleka jogurtowego-dodatków smakowych. Wymagania dla każdego z napojów podane są w oddzielnych tabelach. Są to wymagania organoleptyczne (wygląd, barwa, smak, konsystencja), chemiczne (zawartość metali, tłuszczu, suchej masy beztłuszczowej) i mikrobiologiczne (obecność bakterii z grupy coli). Określono także okresy przydatności do spożycia i wytyczne dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Program badań dzieli się na badania przeprowadzane dla każdej partii, co najmniej raz w tygodniu, co najmniej raz w miesiącu i raz w roku

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86061:1983 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Napoje mleczne fermentowane
Data publikacji 23-06-1983
Data wycofania 02-09-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86041:1965 - wersja polska, PN-A-86061:1963 - wersja polska, PN-A-86062:1963 - wersja polska, PN-A-86063:1963 - wersja polska, PN-A-86064:1963 - wersja polska, PN-A-86065:1963 - wersja polska, PN-A-86129:1977 - wersja polska
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-A-86041:1986 - wersja polska, PN-A-86061:2002 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-86061:1983/Az4:1996P, PN-A-86061:1983/Az5:1996P