PN-ISO 18461:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Międzynarodowa statystyka muzealna

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono zasady dotyczące gromadzenia danych statystycznych i prowadzenia sprawozdawczości statystycznej dla społeczności związanej z muzeami. Podano definicje i procedury liczenia dla wszystkich typów zasobów oraz usług, jakie muzea oferują użytkownikom.
Założono, że nie wszystkie dane określone w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być zbierane przez muzea poszczególnych typów i wielkości. Celem jest zapewnienie, aby tam, gdzie gromadzone są dane statystyczne określonego rodzaju, stosowane były jednakowe definicje i metody.
Nie jest zamierzeniem niniejszej Normy Międzynarodowej wykluczanie stosowania metod, które nie zostały w niej uwzględnione. Istnieje wiele rodzajów muzeów, o różnych zadaniach i typach publiczności, charakteryzujących się szeregiem indywidualnych cech (w zakresie struktury, finansowania, sposobu zarządzania itd.) i podlegających wielu czynnikom zewnętrznym. Z uwagi na to, że na świecie występuje tak duże zróżnicowanie, jest rzeczą ważną, aby zrozumieć, że nie wszystkie metody opisane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą być niezbędne bądź przydatne wszystkim muzeom.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 18461:2018-02 - wersja polska
Tytuł Międzynarodowa statystyka muzealna
Data publikacji 09-02-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 18461:2016 [IDT]
ICS 01.140.20