PKN-ISO/TR 19815:2022-03 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Informacja i dokumentacja -- Zarządzanie warunkami środowiskowymi dla zbiorów archiwalnych i bibliotecznych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano informacje o ostatnio prowadzonych dyskusjach i zmianach wprowadzonych do zaleceń i wytycznych dotyczących zarządzania środowiskowego w obszarze dziedzictwa kulturowego. Uwzględniono badania konserwatorskie w zakresie metod zapobiegawczych oraz kontroli pasywnej zapewnionej przez specyficzne metody konstrukcji i renowacje, rozwój technologii kontroli środowiska oraz zagadnienia związane z energią i zmianami klimatycznymi.
Niniejszy dokument przeznaczony jest dla archiwów i bibliotek oraz innych instytucji ze zbiorami o dużych rozmiarach, które są oparte na papierze. Archiwa i biblioteki posiadają również zbiory obejmujące filmy, nośniki magnetyczne, skórę oraz inne materiały organiczne, nieorganiczne bądź kompozytowe. Przed tymi instytucjami stoi wyjątkowe wyzwanie przedłużenia okresu trwałości tych materiałów w celu udostępniania i użytkowania obecnie i dla przyszłych pokoleń. Rola środowiska jest kluczowa w przedłużaniu okresu trwałości wszystkich tych materiałów.
Niniejszy dokument przeznaczony jest do stosowania w planowaniu ochrony oraz w bieżącym zarządzaniu środowiskowym warunkami trwałego magazynowania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych oraz ma zastosowanie do wszystkich zbiorów trwale magazynowanych w instytucji.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TR 19815:2022-03 - wersja polska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Zarządzanie warunkami środowiskowymi dla zbiorów archiwalnych i bibliotecznych
Data publikacji 04-03-2022
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO/TR 19815:2018 [IDT]
ICS 01.140.20