PN-A-74100:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Półprodukty piekarskie -- Metody badań

Zakres

Norma jest stosowana tylko przy kontroli procesu technologicznego w piekarniach. Zawiera trzy definicje. Opisano dwa rodzaje metod badań: badania organoleptyczne i badania fizykochemiczne. Do badań organoleptycznych zaliczono: sprawdzanie wyglądu zewnętrznego, zapachu, struktury faz fermentacyjnych i ustalenie stopnia dojrzałości ciasta. Do badań fizykochemicznych zaliczono: pomiar temperatury, oznaczanie wilgotności, kwasowości, pH i oznaczanie konsystencji. Podano sposób obliczania wydajności półproduktów

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74100:1992 - wersja polska
Tytuł Półprodukty piekarskie -- Metody badań
Data publikacji 30-06-1992
Data wycofania 16-05-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060