PN-A-74102:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Wyroby i półprodukty piekarskie -- Pobieranie próbek i metody badań mikrobiologicznych

Zakres

Podano definicje dobnoustrojów. Przedstawiono sposób pobierania próbek do badań mikrobiologicznych i przygotowywania próbek do badań i rozcieńczeń. Określono program badań. W załączniku A podano sposób oznaczania liczby bakterii fermentacji mlekowej i drożdży metodą mikroskopową (bezpośrednią), w załączniku B podano sposób oznaczanie liczby bakterii fermentacji mlekowej i drożdży metodą posiewu (pośrednią), w załączniku C określono sposób odróżniania pieczywa wytwarzanego metodą fermentacji kwasowej od pieczywa wytwarzanego z zastosowaniem środków zakwaszających, w załączniku D podano sposób oznaczania trwałości mikrobiologicznej metodą termostatową

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74102:1999 - wersja polska
Tytuł Wyroby i półprodukty piekarskie -- Pobieranie próbek i metody badań mikrobiologicznych
Data publikacji 12-03-1999
Data wycofania 29-10-2020
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 07.100.30, 67.060