PN-A-74134-3:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Zakres i metody badań

Zakres

Podano określenia drobnoustrojów będących przedmiotem oznaczań, przedstawiono kierunki badań mikrobiologicznych, i wskazano metodykę zgodną z metodyką odpowiednich norm ISO. Wprowadzono oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii z grupy coli, podano, w odniesieniu do tlenowych bakterii amylolitycznych, obok metody oznaczania liczby przetrwalników, metodę oznaczania liczby bakterii amylolitycznych, wprowadzono oznaczanie liczby bakterii Bacillus cereus

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74134-3:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Zakres i metody badań
Data publikacji 02-01-1998
Data wycofania 23-07-2019
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 07.100.30