PN-ISO 21246:2021-12 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Informacja i dokumentacja -- Kluczowe wskaźniki dla muzeów

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zbiór podstawowych wskaźników do oceny jakości muzeów: - do celów planowania strategicznego oraz wewnętrznego zarządzania muzeami; - do celów związanych ze sprawozdawczością na rzecz takich interesariuszy, jak instytucje finansujące, decydenci lub ogół społeczeństwa; - w celu promowania roli i znaczenia muzeów w nauce i badaniach, edukacji i kulturze, życiu społecznym i gospodarczym; - do porównań wyników w czasie oraz do porównań między muzeami. Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie wybranych kluczowych wskaźników mających zastosowanie w wielu różnych muzeach. Uznaje się, że nie wszystkie wskaźniki są odpowiednie dla każdej z poszczególnych kategorii muzeów czy też każdego muzeum. Ograniczenia stosowania poszczególnych wskaźników zostały wymienione w opisie każdego wskaźnika, w podpunkcie dotyczącym jego zakresu (patrz Załącznik A). Niniejszy dokument nie wyklucza stosowania innych, niewymienionych w nim wskaźników.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 21246:2021-12 - wersja polska
Tytuł Informacja i dokumentacja -- Kluczowe wskaźniki dla muzeów
Data publikacji 10-12-2021
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 242, Informacji i Dokumentacji
Wprowadza ISO 21246:2019 [IDT]
ICS 01.140.20