PN-A-86041:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 707:2000 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mleko i przetwory mleczarskie -- Pobieranie próbek

Zakres

Ustalono pobieranie próbek mleka i przetworów mleczarskich (norma wyróżnia ich 14 rodzajów) do badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Wprowadzono 5 określeń. Ogólne wytyczne określają uprawnienia do pobierania próbek, sprzęt i naczynia, technikę pobierania, przygotowania protokołu, przekazywanie próbek. Dla każdej grupy mleka i jego produktów podano sposób pobierania próbek do każdego z trzech rodzajów badań. Zamieszczono osiem tabel podających liczbę pobranych próbek w zależności od liczby opakowań transportowych w partii oraz liczby kwalifikujące i dyskwalifikujące dla każdej grupy mleka i jego przetworów. Zawiera ilustracje pokazujące sposób wycinania próbek z sera w zależności od jego kształtu. W załączniku 1 podano zakresy wadliwości dla poszczególnych grup produktów, w załączniku 2 i 3 tabele z nazwami sprzętu używanego do pobierania próbek oraz naczyń i materiałów opakunkowych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86041:1986 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczarskie -- Pobieranie próbek
Data publikacji 20-02-1986
Data wycofania 20-09-2004
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86300:1982 - wersja polska, PN-A-86155:1981 - wersja polska, PN-A-86043:1982 - wersja polska, PN-A-86024:1981 - wersja polska, PN-A-86041:1965 - wersja polska, PN-A-86061:1983 - wersja polska
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 707:2000 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-A-86041:1986/Az1:2000P