PN-EN ISO 707:2009 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Wytyczne do pobierania próbek

Zakres

Podano metody pobierania próbek mleka i przetworów mlecznych do badań mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych oraz do oceny organoleptycznej z wyjątkiem automatycznego pobierania próbek, pobierania próbek z gospodarstw od indywidualnych zwierząt oraz pobierania próbek mleka do oceny w celu zapłaty. Podano wytyczne odnośnie pobierania próbek opakowań detalicznych, jak również z dużych ilości produktów w zbiornikach. Określono wielkość próbki, jej zabezpieczenie i oznakowanie oraz konserwowanie, przechowywanie i transport próbek. Określono sprzęt do pobierania próbek, jego mycie i sterylizację

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 707:2009 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Wytyczne do pobierania próbek
Data publikacji 07-09-2009
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 707:2008 [IDT], ISO 707:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 707:2008 - wersja angielska
ICS 67.100.01