PN-ISO 8086:2016-09 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zakład mleczarski -- Warunki higieniczne -- Ogólne wytyczne dotyczące procedur kontroli i pobierania próbek

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano ogólne wytyczne dotyczące procedur kontroli i pobierania próbek, wykorzystywanych do sprawdzania skuteczności metod mycia i dezynfekcji stosowanych w zakładach mleczarskich i punktach skupu, łącznie z cysternami do odbioru mleka.
Zakres dotyczy:
— kontroli wizualnej,
— pobrania próbek z powierzchni w zakładzie (linia produkcyjna, sprzęt do mycia butelki, pojemniki itd.),
— opakowań wielokrotnego użytku,
— powietrza,
— próbek wody i wodnych roztworów innych niż dodawane do produktu i
— próbek surowców i produktów.
Norma nie dotyczy typowego sprzętu zainstalowanego w gospodarstwach (np. aparatów udojowych lub chłodzonych tanków na mleko), nie obejmuje również ważnych aspektów zdrowia i higieny personelu, środowiska zakładu, wewnętrznego układu zakładu, metod mycia, nowych opakowań sprowadzonych spoza zakładu (papier, karton, tworzywo sztuczne, nowe butelki itp.), składników żywnościowych i dodatków, wyboru ilości jednostek i sposobu postępowania z próbką w laboratorium.
Potrzeba pobierania próbek jest zwykle uwzględniana w projekcie zakładu. Ważne jest, aby wszelkie urządzenia, które uwzględniono, w celu umożliwienia pobierania próbek, były odpowiednie i tak zaprojektowane, aby ich zastosowanie umożliwiało uzyskanie reprezentatywnych próbek bez niekorzystnego wpływu na stan higieniczny zakładu (np. przez tworzenie martwych punktów w obwodach myjących). Takie wytyczne są poza zakresem niniejszej Normy Międzynarodowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8086:2016-09 - wersja polska
Tytuł Zakład mleczarski -- Warunki higieniczne -- Ogólne wytyczne dotyczące procedur kontroli i pobierania próbek
Data publikacji 02-09-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 8086:2004 [IDT]
ICS 67.020