PN-EN 12266-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiązkowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące badań, procedur badawczych i kryteriów odbioru dla badań fabrycznych armatury przemysłowej wykonanej z metalu. Wyszczególnione badania mogą być również stosowane jako badania typu lub próby odbiorcze. Urządzenia zabezpieczające nie należą do zakresu EN 12266-1. Jeżeli niniejsza Norma Europejska została wyszczególniona jako powołanie normatywne w normie wyrobu lub normie dotyczącej funkcjonowania, to powinna być ona uwzględniana wraz ze szczególnymi wymaganiami podanymi w tych normach. Jeżeli wymagania zawarte w normie wyrobu lub normie dotyczącej funkcjonowania różnią się od podanych w niniejszej Normie Europejskiej, to stosuje się wymagania podane w normie wyrobu lub normie dotyczącej funkcjonowania. UWAGA Badania armatury przemysłowej z materiałów termoplastycznych, patrz ISO 9393-1 i ISO 9393-2

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12266-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiązkowe
Data publikacji 31-05-2012
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 12266-1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 12266-1:2007 - wersja polska
ICS 23.060.01