PN-EN 12266-1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12266-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Armatura przemysłowa -- Badania armatury -- Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiązkowe

Zakres

Określono wymagania dotyczące obowiązkowych prób ciśnieniowych armatury przemysłowej, stosowane w badaniach fabrycznych. Podano opisy próby wytrzymałości obudowy (P10), próby szczelności obudowy (P11) i próby szczelności zamknięcia (P12). Wymagania podane w normach wyrobu lub normach dotyczących funkcjonowania mają pierwszeństwo względem wymagań podanych w tej normie

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12266-1:2007 - wersja polska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Badania armatury -- Część 1: Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiązkowe
Data publikacji 15-03-2007
Data wycofania 31-05-2012
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 12266-1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12266-1:2003 - wersja angielska, PN-EN 12266-1:2003 - wersja niemiecka
ICS 23.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 12266-1:2012 - wersja angielska