PN-EN IEC 60534-4:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze

Zakres

W niniejszej części IEC 60534 wyszczególniono wymagania dla badań kontrolnych i odbiorczych przemysłowych zaworów regulacyjnych wytwarzanych zgodnie z innymi częściami IEC 60534.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do zaworów z wartościami ciśnienia nieprzekraczającymi Klasy 2500. Wymagania dotyczące urządzeń uruchamiających stosuje się tylko do pneumatycznych urządzeń uruchamiających.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do tych rodzajów zaworów, które stosuje się w usługach radioaktywnych, badaniu bezpieczeństwa pożarowego i innych warunkach obsługi w warunkach zagrożeń. Jeśli norma dotycząca obsługi w warunkach zagrożeń jest sprzeczna z wymaganiami niniejszej normy to zaleca się, aby pierwszeństwo miała norma dotycząca obsługi w warunkach zagrożeń.
UWAGA Na podstawie uzgodnienia miedzy dostawcą i wytwórcą zastosowanie niniejszego dokumentu może być rozszerzone na wyższe ciśnienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60534-4:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze
Data publikacji 19-09-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 60534-4:2022 [IDT], IEC 60534-4:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60534-4:2006 - wersja angielska
ICS 23.060.40