PN-EN 60534-4:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60534-4:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze

Zakres

Wyszczególniono wymagania na badania kontrolne i odbiorcze przemysłowych zaworów regulacyjnych. Uwzględniono zawory z wartościami ciśnienia nie przekraczajacymi Klasy 2500. Wymagania dotyczące urządzeń uruchamiających zastosowano tylko do pneumatycznych urządzeń uruchamiających

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 20-01-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60534-4:2006 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze
Data publikacji 11-12-2006
Data wycofania 19-09-2022
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN 60534-4:2006 [IDT], IEC 60534-4:2006 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60534-4:2001 - wersja polska
ICS 23.060.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60534-4:2022-09 - wersja angielska