PN-EN 1176-7:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wyposażenia placów zabaw, nawierzchni i wyposażenia dodatkowego, np. bram, ogrodzeń, ławek, koszy, zadaszeń itp. Jest on przeznaczony do użytku zarządców placów zabaw (patrz definicje 3.4), aby pomóc im w opracowaniu systemu kontroli i konserwacji każdego placu zabaw.
Uwaga 1 Zakres kontroli i uwzględnienie wyposażenia dodatkowego będzie się różnić w zależności od przypadku.
Uwaga 2 Wyposażenie dodatkowe nie jest ujęte w częściach serii EN 1176 dla szczególnych typów wyposażenia; dlatego nie są one oceniane pod kątem zgodności z serią EN 1176 i podlegają ocenie ryzyka.
Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji wyposażenia placu zabaw oraz nawierzchni wokół wyposażenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1176-7:2020-09/Ap1:2021-09E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 1176-7:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji
Data publikacji 25-09-2020
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN 1176-7:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 - wersja polska, PN-EN 1176-7:2009 - wersja polska
ICS 97.200.40
Elementy dodatkowe PN-EN 1176-7:2020-09/Ap1:2021-09E