PN-EN 12266-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dodatkowe dotyczące badań, procedur badawczych oraz kryteriów odbioru armatury przemysłowej wykonanej z metalu. Badania te mogą być stosowane jako badania typu, badania fabryczne lub próby odbiorcze. Zastosowanie tych badań określono w odpowiednich normach wyrobu lub normach dotyczących funkcjonowania. Jeżeli niniejsza Norma Europejska została wyszczególniona jako powołanie normatywne w normie wyrobu lub normie dotyczącej funkcjonowania, to konieczne jest jej uwzględnienie wraz ze szczególnymi wymaganiami tych norm. Jeżeli wymagania zawarte w normie wyrobu lub normie dotyczącej funkcjonowania różnią się od podanych w niniejszej Normie Europejskiej, to stosuje się wymagania podane w normie wyrobu lub normie dotyczącej funkcjonowania. UWAGA Badań armatury przemysłowej z materiałow termoplastycznych dotyczą ISO 9393-1 i ISO 9393-2

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12266-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Badania armatury metalowej -- Część 2: Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania dodatkowe
Data publikacji 30-04-2012
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 12266-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12266-2:2007 - wersja polska
ICS 23.060.01