PN-EN 12266-1:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12266-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Armatura przemysłowa -- Badanie armatury -- Część 1: Badania ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiązkowe

Zakres

Określono wymagania dotyczące obowiązkowych prób ciśnieniowych armatury przemysłowej, stosowanych w badaniach fabrycznych. Podano opisy próby wytrzymałości obudowy (P10). próby szczelności obudowy (P11) i próby szczelności siedliska (P12). Wymagania podane w normach wyrobu lub normach dotyczących działania mają pierwszeństwo względem wymagań podanych w tej normie

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12266-1:2003 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Badanie armatury -- Część 1: Badania ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowiązkowe
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 15-03-2007
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 12266-1:2003 [IDT]
ICS 23.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 12266-1:2007 - wersja polska