PN-A-86061:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Mleko fermentowane

Zakres

Określono definicje, wymagania, metody pobierania próbek, metody badań, znakowanie, warunki przechowywania i transportu dla mleka fermentowanego oraz mleka fermentowanego poddanego obróbce cieplnej lub zamrożeniu po fermentacji, przeznaczonego do bezpośredniego spożycia lub do dalszego przerobu

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86061:2002 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Mleko fermentowane
Data publikacji 02-09-2002
Data wycofania 15-11-2012
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Zastępuje PN-A-86061:1983/Az4:1996 - wersja polska, PN-A-86061:1983/Az5:1996 - wersja polska, PN-A-86061:1983 - wersja polska
ICS 67.100.10
Elementy dodatkowe PN-A-86061:2002/Az1:2006P