PN-EN ISO 707:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 707:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Wytyczne do pobierania próbek

Zakres

Podano metody pobierania próbek mleka i przetworów mlecznych do badań mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych oraz do oceny organoleptycznej. Podano wytyczne odnośnie pobierania próbek opakowań detalicznych, jak również produktów bezkształtnych. Określono masę próbki, jej zabezpieczenie i oznaczenie oraz konserwowanie, przechowywanie i transport próbek. Określono sprzęt do pobierania próbek, jego mycie i sterylizację

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 707:2000 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Wytyczne do pobierania próbek
Data publikacji 03-07-2000
Data wycofania 17-09-2008
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 707:1997 [IDT], ISO 707:1997 [IDT]
Zastępuje PN-A-86041:1986 - wersja polska
ICS 67.100.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 707:2008 - wersja angielska