PN-EN ISO 6888-3:2004 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 3: Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczb metodą NPL

Zakres

Przedstawiono horyzontalną metodę oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich metodą najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) w produktach spożywczych i w paszach oraz w próbkach pobranych z miejsc związanych z produkcją i obrotem żywnością. Zamieszczono definicje: gronkowców koagulazo-dodatnich i oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich. Podano zasadę metody, rozcieńczalniki i pożywki, aparaturę, procedurę pobierania próbek, sposób badania, sposób oceny wyników, dokładność metody i sposób przedstawiania sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6888-3:2004 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 3: Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczb metodą NPL
Data publikacji 05-02-2004
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6888-3:2003 [IDT], ISO 6888-3:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6888-3:2003 - wersja angielska
ICS 07.100.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005P