PN-EN ISO 6888-3:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6888-3:2004 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Część 3: Wykrywanie i metoda NPL dla niskiej liczby drobnoustrojów

Zakres

Przedstawiono horyzontalną metodę oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich metodą najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) w produktach spożywczych i w paszach oraz w próbkach pobranych z miejsc związanych z produkcją i obrotem żywnością. Zamieszczono definicje: gronkowców koagulazo-dodatnich i oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich. Podano zasadę metody, rozcieńczalniki i pożywki, aparaturę, procedurę pobierania próbek, sposób badania, sposób oceny wyników, dokładność metody i sposób przedstawiania sprawozdania z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6888-3:2003 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Część 3: Wykrywanie i metoda NPL dla niskiej liczby drobnoustrojów
Data publikacji 15-11-2003
Data wycofania 05-02-2004
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6888-3:2003 [IDT], ISO 6888-3:2003 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6888-3:2004 - wersja polska