PN-Z-04008-02:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Wytyczne ogólne pobierania próbek powietrza atmosferycznego (imisja)

Zakres

Norma jest stosowana przy badaniu i kontroli jakości powietrza. Podano miejsca pobierania próbek, punkty pobierania próbek, liczbę punktów pobierania próbek, czas pobierania próbek i liczbę pobieranych próbek, obliczanie stężeń zanieczyszczeń, sposób pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04008-02:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Wytyczne ogólne pobierania próbek powietrza atmosferycznego (imisja)
Data publikacji 14-03-1984
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20