PN-Z-04202-02:1988 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azbestu -- Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej

Zakres

Ustalono metodę oznaczania włókien respirabilnych bez identyfikacji azbestu. Próbki pobiera się na sączki membranowe i po ich uprzezroczystnieniu bada się pod mikroskopem fazowo-kontrastowym. Podano zasady zliczania włókien oraz przykłady włókien na rysunkach

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04202-02:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azbestu -- Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej
Data publikacji 23-12-1988
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30