PN-Z-04030-02:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą wagową

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania pyłu zawieszonego w zakresie stężeń 0,01÷10 mg/m3 w powietrzu atmosferycznym obszarów chronionych i specjalnie chronionych, w próbkach:
a) jednofazowych (pobieranych przez 30 min),
b) średniodobowych (pobieranych bez przerwy przez 24 h).

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04030-02:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą wagową
Data publikacji 08-11-1984
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20