PN-Z-04102-06:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości kadmu i jego związków -- Oznaczanie kadmu i jego związków w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda badania polega na zatrzymaniu kamidu i jego związków na sączku, mineralizacji sączka z pobraną próbką kwasem azotowym i sporządzeniu roztworu azotanu kadmowego. Otrzymany roztwór analizuje się metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Oznaczalność metody wynosi: -dla próbek pobieranych przez 30 min (jednorazowych)-0,0002 mg w 1 metrze sześciennym powietrza, - dla próbek pobieranych przez 24 h (średniodobowych) - 0,0000034mg w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04102-06:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości kadmu i jego związków -- Oznaczanie kadmu i jego związków w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 09-05-1986
Data wycofania 10-10-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20