PN-Z-04139-05:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ołowiu i jego związków -- Oznaczanie ołowiu i jego związków w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda polega na zatrzymaniu na sączku ołowiu i jego związków występujących w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym, mineralizacji próbki wraz z sączkiem oraz sporządzeniu roztworu w kwasie azotowym. Otrzymany roztwór analizuje się metodą absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej. Oznaczalność metody wynosi: - dla próbek pobieranych przez 30 min (jednorazowych) - 0,0002 mg w 1 metrze sześciennym, - dla próbek pobieranych przez 24 h (średniodobowych) - 0,00008 mg w 1 metrze sześciennym

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04139-05:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ołowiu i jego związków -- Oznaczanie ołowiu i jego związków w pyle zawieszonym w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 15-09-1986
Data wycofania 10-10-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20