PN-EN 442-2:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań

Zakres

Norma EN 442 definiuje procedury określające standardy przyłączy grzewczych i inne cechy grzejników metalowych i konwektorów instalowanych na stałe w obiektach budowlanych, zasilanych wodą lub parą o temperaturze poniżej 120 ° C, z zewnętrznego źródła ciepła.


Niniejsza Norma Europejska określa zasady laboratoryjne i metody badań, które mają być przyjęte, takie jak, dopuszczalna tolerancja, kryteria doboru próbek do badania oraz weryfikacja zgodności produkcji bieżącej w badaniu wstępnym na podstawie przebadanych próbek.

Niniejsza Norma Europejska określa również dodatkowe wspólne dane, które producent udostępnia w handlu w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktów.

Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do grzejników z wentylatorem, konwektorów z wentylatorem oraz konwektorów kanałowych, jak również do niezależnych (tzw. wolnostojących) urządzeń grzewczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 442-2:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań
Data publikacji 16-02-2015
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 442-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 442-2:1999 - wersja polska, PN-EN 442-2:1999/A2:2005 - wersja polska, PN-EN 442-2:1999/A1:2002 - wersja polska
ICS 91.140.10