PN-E-06400:1978 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06400-01:1991 - wersja polska, PN-E-06400-02:1991 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Osprzęt linii napowietrznych i stacji -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania dotyczące osprzętu elektroenergetycznych linii napowietrznych* oraz osprzętu elektroenergetycznych stacji napowietrznych i wnętrzowych. Norma nie dotyczy osprzętu kabli napowietrznych, osprzętu szyn sztywnych oraz okuć izolatorów.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06400:1978 - wersja polska
Tytuł Osprzęt linii napowietrznych i stacji -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 03-06-1978
Data wycofania 01-07-1992
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Zastępuje PN-E-06400:1971 - wersja polska
ICS 29.240.20
Zastąpiona przez PN-E-06400-01:1991 - wersja polska, PN-E-06400-02:1991 - wersja polska