PN-EN 442-1:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa specyfikacje techniczne i wymagania co do grzejników i konwektorów przeznaczonych do instalowania w systemach grzewczych w budynkach oraz określa ocenę zgodności.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy metalowych grzejników i konwektorów zainstalowanych na stałe w obiektach budowlanych, zasilanych wodą lub parą o temperaturze poniżej 120 ° C, zasilanych z zewnętrznego źródła ciepła.

Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do niezależnych (tzn. wolnostojących) urządzeń grzewczych,

Niniejsza Norma Europejska określa również dodatkowe wspólne dane, które producent udostępnia w handlu w celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktów.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 442-1:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne
Data publikacji 16-02-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 442-1:2014 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 442-3:2005 - wersja polska, PN-EN 442-1:1999 - wersja polska, PN-EN 442-1:1999/A1:2005 - wersja polska
ICS 91.140.10