PN-B-75704:2015-12 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Deski sedesowe do misek ustępowych -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania, metody badań, znakowanie oraz ocenę zgodności desek sedesowych mocowanych do misek ustępowych, stosowanych jako przykrycie misek ustępowych spełniających wymagania PN-EN 997+A1:2015-09.

Norma dotyczy desek sedesowych wykonywanych z:

– tworzyw sztucznych (termoplastycznych i termoutwardzalnych);
– drewna i materiałów drewnopochodnych, z powłoką lakierową lub bez powłoki lakierowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-75704:2015-12 - wersja polska
Tytuł Deski sedesowe do misek ustępowych -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 15-12-2015
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Zastępuje PN-B-75704-01:1986 - wersja polska
ICS 91.140.70