PN-EN 1451-1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres

W tej części normy EN 1451 określono wymagania dotyczące rur z polipropylenu (PP) o litej ściance, kształtek i systemu przeznaczonych do:
- odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków (kod obszaru zastosowania "B").
- odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków, jak i ułożone w gruncie w obrębie konstrukcji budynku (kod obszaru zastosowania "BD").
Zamierzone zastosowanie znajduje odzwierciedlenie w oznakowaniu produktów "B" lub "BD".
UWAGA 1 Do ułożenia w gruncie w obrębie konstrukcji budynku przeznaczone są tylko elementy oznaczone "BD" o wymiarach równych lub większych od 75 mm i nominalnej sztywności obwodowej co najmniej SN4.
Ta część normy EN 1451 ma również zastosowanie do rur i kształtek PP oraz systemu przeznaczonego do następujących celów:
- wentylacyjna część instalacji związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków
- instalacja wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynku.
Określa również parametry badania dla metod badań, o których mowa w niniejszej normie.
Niniejsza norma europejska obejmuje zakres nominalnych rozmiarów, asortyment rur i kształtek oraz zawiera zalecenia dotyczące kolorów.
UWAGA 2 Obowiązkiem nabywcy lub wytwórcy jest dokonanie odpowiednich wyborów z tych aspektów, biorąc pod uwagę ich szczególne wymagania oraz wszelkie odpowiednie krajowe przepisy i praktykę instalacyjną np.CEN/TR 13801 [1].
UWAGA 3 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z dowolnymi normami wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionymi w załączniku B mogą być stosowane z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Normą Europejską, pod warunkiem, że spełniają one wymagania dotyczące wymiarów połączeń podanych w Rozdziale 6 i wymagań z Tablicy 18.
Niniejszą normę stosuje się do rur i kształtek oznaczonych literą "B", które są przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków jak i na zewnątrz budynków przytwierdzonych do ściany.
Stosuje się również do rur i kształtek oznaczonych "BD", które mają być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i ułożone w gruncie w obrębie konstrukcji budynku.
Niniejsza norma ma zastosowanie do rur i kształtek PP następujących typów:
- bosym końcem,
- z integralnym kielichem z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym,
- do połączeń zgrzewanych doczołowo,
przy czym kształtki można wytwarzać przez formowanie wtryskowe lub wytwarzać z rur i/ lub z wyprasek wtryskowych.
UWAGA 4 EN 476 [2] określa ogólne wymagania dotyczące elementów w stosowanych przewodach odwodnieniowych i kanalizacji sanitarnej w systemach grawitacyjnych. Rury i kształtki zgodne z tą normą w pełni spełniają te wymagania.
UWAGA 5 W celu uzyskania informacji na temat odporności chemicznej PP wytyczne podano w ISO/TR 10358 [3] oraz w przypadku materiałów gumowych w ISO/TR 7620 [4].

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1451-1:2018-02/AC:2018-08E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1451-1:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Data publikacji 22-02-2018
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1451-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1451-1:2001 - wersja polska
ICS 23.040.01, 91.140.80