PN-EN 50121-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50121-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Przedstawiono wymagania dotyczące emisji i odporności elektromagnetycznej urządzeń kolejowych i kolei jako instalacji. Opisano właściwości systemu kolejowego, mające wpływ na zachowanie się tego systemu z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej. Podano kryteria działania dotyczące całego systemu. Określono proces zarządzania dotyczący uzyskania kompatybilności elektromagnetycznej na styku infrastruktury kolei z taborem

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 10-10-2006
Data wycofania 22-02-2008
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-1:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 50121-1:2004 - wersja polska
ICS 45.020, 29.280, 33.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 50121-1:2008 - wersja polska